กระเบื้องคอนกรีตTRUE TOUCH Stone สำหรับตกแต่งผนัง

น้ำหนัก 31 กก./กล่อง

บรรจุ 20 แผ่น/กล่อง

การใช้งาน 20 แผ่น/ตรม.

ขนาด : 32x52x21 ()

น้ำหนัก : 31 กก.

มาตราฐานคุณภาพ : สินค้าทุกชนิดผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ภายใต้โรงงานที่ได้รับการรับรอง ระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก. ISO 9000 ในอนาคตอันใกล้ บริษัทมีโครงการ ที่จะขอการรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก. ISO 9000 ให้กับทุกโรงงาน (21)