กระเบื้องคอนกรีต True Touch Forest สำหรับตกแต่งผนัง

น้ำหนัก 3.5 ก.ก./แผ่น

ปริมาณการใช้ 2 กล่อง/ตร.ม.

จำนวนชิ้น 10 แผ่น/กล่อง

ประกอบด้วย Shape A 5 แผ่น และ Shape B 5 แผ่น   ข้อมูลเฉพาะ

ขนาด : 31x56x25 ()   น้ำหนัก : 35 กก.

มาตราฐานคุณภาพ : สินค้าทุกชนิดผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ภายใต้โรงงานที่ได้รับการรับรอง ระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก. ISO 9000 ในอนาคตอันใกล้ บริษัทมีโครงการ ที่จะขอการรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก. ISO 9000 ให้กับทุกโรงงาน

 

  (6)