อิฐมวลเบาตราเพชร(Diamond Block)

อิฐมวลเบาตราเพชร

 

อิฐมวลเบาตราเพชร

อิฐมวลเบาตราเพชร

ข้อดีของอิฐมวลเบาตราเพชร

อิฐมวลเบาตราเพชร

อิฐมวลเบาตราเพชร

* Dimond Block ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการก่อฉาบ มากกว่า เพราะฉาบที่ความหนาเพียง 1.5 ซม. *

อิฐมวลเบาตราเพชร

 

(3938)