อิฐบล็อกปูพื้น (Uni Pave)

 

ไอเดียต้นแบบของความสวยที่คลาสสิก ดีไซน์ที่เป็นสากล ควบคู่กับประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งของสินค้า เพื่อการตกแต่งพื้นที่สวยเรียบแต่เปี่ยมด้วยคุณค่าและคงความคลาสสิกไม่รู้เบื่อ และยัง ควบคู่ไปกับประสิทธิภาพและความแข็งแกร่ง เพิ่มความสวยงาม ด้วยการสร้างสรรค์ลวดลายแบบคลาสสิกของทุกพื้นที่มุมโปรด จึงเหมาะสำหรับทุกพื้นที่ภายนอกอาคาร เช่น ทางเดิน ระเบียง ลานจอดรถ ลานเอนกประสงค์ เป็นต้น

รูปทรง มี 1 รูปทรง และ 4 ความหนา ขึ้นกับการใช้งาน ได้แก่ คดกริช ความหนา 6 ซม. ขนาด 22.5 x 11.25 x 6 ซม. น้ำหนัก 3.30 กก. / ก้อน ปริมาณการใช้ 40 ก้อน / ตร.ม คดกริช ความหนา 8 ซม.ขนาด 22.5 x 11.25 x 8 ซม.น้ำหนัก 4.40 กก. / ก้อน ปริมาณการใช้ 40 ก้อน / ตร.ม. คดกริช ความหนา 10 ซม.ขนาด 22.5 x 11.25 x 10 ซม. น้ำหนัก 5.65 กก. / ก้อน ปริมาณการใช้ 6.90 ก้อน / ตร.ม. การใช้งาน เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่ต้องรับน้ำหนักมาก คดกริช ความหนา 12 ซม.ขนาด 22.5 x 11.25 x 12 ซม. น้ำหนัก 6.90 กก. / ก้อน ปริมาณการใช้ 40 ก้อน / ตร.ม. การใช้งาน เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่ต้องรับน้ำหนักมากเป็นพิเศษ (2667)