อิฐบล็อกปูพื้น (La Linear)

 

อิฐบล็อกปูพื้น (La Linear) หรือ คอนกรีตบล็อค ปูพื้น ประกอบด้วยบล็อกปูพื้น ตราช้าง รุ่น La Linear ที่มีรูปทรงเหลี่ยมหลากขนาดและสีสัน เปลี่ยนการปูพื้นแบบธรรมดา ให้มีความสร้างสรรค์จากลวดลายแบบเหลี่ยมๆสวยงามด้วยรูปทรงเหลี่ยม ที่มีหลากหลายขนาดและสีสัน จึงสามารถนำมาออกแบบสร้างสรรค์ลวดลาย ด้วยการผสมผสาน การจัดวาง การสลับสี และขนาดให้ความสวยงาม แปลกใหม่ และทันสมัย เหมาะกับทุกพื้นที่ทุกมุมโปรดภายนอกอาคาร เช่น ทางเดิน ระเบียง ลานจอดรถ ลานเอนกประสงค์ เป็นต้น มีทั้งหมด 9 รูปทรง ได้แก่ อิฐบล็อกปูพื้น (La Linear) ขนาด 10 x 10 x 6 ซม. น้ำหนัก 11.52 กก. / ห่อ (1 ห่อ = 8ก้อน) ปริมาณการใช้ 100 ก้อน / ตร.ม. อิฐบล็อกปูพื้น (La Linear) ขนาด 10 x 20 x 6 ซม. น้ำหนัก 2.88 กก. / ก้อนปริมาณการใช้ 50 ก้อน / ตร.ม. 20 x 20 x 6 ซม.อิฐบล็อกปูพื้น (La Linear) ขนาด 20 x 20 x 6 ซม. น้ำหนัก 5.75 กก. / ก้อน ปริมาณการใช้ 25 ก้อน / ตร.ม.20 x 30 x 6 ซม. อิฐบล็อกปูพื้น (La Linear) ขนาด 20 x 30 x 6 ซม. น้ำหนัก 8.64 กก. / ก้อน ปริมาณการใช้ 16.66 ก้อน / ตร.ม. 30 x 30 x 6 ซม.อิฐบล็อกปูพื้น (La Linear) ขนาด 30 x 30 x 6 ซม. น้ำหนัก 12.96 กก. / ก้อน ปริมาณการใช้ 11.10 ก้อน / ตร.ม. ศิลาห้าเหลี่ยม ขนาด 20 x 10 x 6 ซม. น้ำหนัก 6.94 กก. / ก้อน ปริมาณการใช้ 21 ก้อน / ตร.ม. อิฐบล็อกปูพื้น (La Linear) ขนาด 10 x 20 x 8 ซม. น้ำหนัก 3.84 กก. / ก้อน ปริมาณการใช้ 50 ก้อน / ตร.ม. 10 x 20 x 12 ซม. ขนาด 10 x 20 x 12 ซม. น้ำหนัก 5.80 กก. / ก้อน ปริมาณการใช้ 50 ก้อน / ตร.ม. อิฐบล็อกปูพื้น (La Linear) ขนาด 40 x 40 x 6 ซม. น้ำหนัก 22.30 กก. / ก้อน ปริมาณการใช้ 6.25 ก้อน / ตร.ม. (3312)