อิฐบล็อกปูพื้น (Imagination)

 

บล็อกปูพื้น (Imagination) ออกแบบตามฝัน เพื่อความสวยที่เป็นจริง บล็อกปูพื้น สร้างดุลยภาพแห่งความรื่นรมย์ให้กับพื้นที่ ด้วยการแต่งแต้มลวดลายให้กับพื้นตามแต่จินตนาการของแต่ละคนสร้างความสวยงามให้พื้นที่ สร้างสรรค์ลวดลายและสีสันของทุกพื้นที่มุมโปรดได้หลากหลายไร้ขีดจำกัด ด้วยการออกแบบที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวบล็อกปูพื้น เหมาะกับการใช้งานในทุกพื้นที่ภายนอกอาคาร เช่น ทางเดิน ระเบียง ลานจอดรถ ลานเอนกประสงค์ สร้างความสวยงามให้พื้นที่ สร้างสรรค์ลวดลายและสีสันของทุกพื้นที่มุมโปรดได้หลากหลายไร้ขีดจำกัด ด้วยการออกแบบที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ของปล็อกปูพื้น ชุดจินตนาการ ซึ่งประกอบด้วย

จัตุรัส ขนาด 8 x 8 x 6 ซม. น้ำหนัก 10.2 กก. / ห่อ (1 ห่อ = 12 ก้อน) ปริมาณการใช้ 25 ก้อน / ตร.ม. (ปูร่วมกับอัฐศิลา) อิฐบล็อกปูพื้น (Imagination) คฑา ขนาด 13.4 x 19.8 x 6 ซม. น้ำหนัก 2.54 กก. / ก้อน

ปริมาณการใช้ 51 ก้อน / ตร.ม. ศรศิลา ขนาด 11.5 x 25.2 x 6 ซม. น้ำหนัก 3.15 กก. / ก้อน ปริมาณการใช้ 43ก้อน / ตร.ม. ศิลาหกเหลี่ยม ขนาด 11.5 x 19.2 x 6 ซม. น้ำหนัก 2.20s กก. / ก้อน ปริมาณการใช้ 60 ก้อน / ตร.ม. อัฐศิลา ขนาด 19.8 x 19.8 x 6 ซม. น้ำหนัก 4.40 กก. / ก้อน ปริมาณการใช้ 25 ก้อน / ตร.ม. (ปูร่วมกับจัตุรัส)

  (3108)