ประติมากรรมธรรมชาติในบ้านคุณผสานศิลปะธรรมชาติและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันจนกลายเป็นรั้วสำเร็จรูปรุ่น Casa ที่สวย สะดุดตา ด้วยลักษณะผิวแบบเปลือกไม้ กำแพงผา และผลึกหิน สินค้าผลิตโดยการหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแผ่นยาวเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง กลมกลืน ไร้รอยต่อให้เป็นประติมากรรมชิ้นเอกประจำบ้าน

ระบบรั้วคอนกรีตสำเร็จรูปทีแข็งแรง ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว มีระบบ Inter Locking ระหว่างแผ่นผนังรั้ว , มีลวดลายผิวธรรมชาติบนแผ่นผนังรั้วเหมาะกับบ้านสไตล์ธรรมชาติ (1783)