สั่งซื้อคอนกรีตบล็อคและผลิตภัณฑ์คอนกรีต และ คอนกรีตบล็อค ได้ที่

ฝ่ายขาย
บริษัท เดอะ ตรีทัช เอเชียแปซิฟิค จำกัด

56/23 ถนนเสรีไทย
แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

ประเทศไทย

โทรศัพท์  02-3799065-7 แฟกซ์ 02-3799070

เชิญเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ได้ที่บริษัท เดอะ ตรีทัช เอเชียแปซิฟิค จำกัด

(2700)