คอนกรีตปูพื้น Natural Pattern (Stone)

คอนกรีตปูพื้น Grit

 

ด้วยมายาแห่งหินผา…จากเสี้ยววินาทีที่สายตาได้สัมผัส ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ จะพาคุณดำดิ่งสู่ความสงบแบบเต็มอิ่มกับลวดลายที่ถอดแบบมาจากเนื้อหินธรรมชาติ ตกแต่งพื้นบริเวณบ้านให้สวยโดดเด่นกว่าการเทคอนกรีตทั่วไปด้วยลวดลายของหิน และมีผิวสัมผัสที่เสมือนหินธรรมชาติ

คอนกรีตปูพื้น  Natura

 

เฉดสี

 

ต้นแบบของการจำลองรูปทรงจากแผ่นหิน เพื่อผิวสัมผัสที่เนียนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ จนได้ฉายา “คู่เหมือนธรรมชาติ”ตกแต่งพื้นบริเวณบ้านให้สวยโดดเด่นกว่าการเทคอนกรีตทั่วไปด้วยลวดลายของหิน และมีผิวสัมผัสที่เสมือนหินธรรมชาติ

คอนกรีตปูพื้น  Riven

 

ตกแต่งพื้นบริเวณบ้านให้สวยโดดเด่นกว่าการเทคอนกรีตทั่วไปด้วยลวดลายของหิน และมีผิวสัมผัสที่เสมือนหินธรรมชาติสามารถสร้างสรรค์ลวดลายได้หลากหลาย เพราะ มีลักษณะเป็นผืนสามารถตัวแต่งได้ตามใจชอบ นอกจากนี้สามารถเลือกผิวหน้าได้สองชนิดคือ ผิวพ่นและผิวเรียบ มี 3 แบบให้เลือก ครึ่งวงกลม (Half Circle) ขนาด 52.5 x 80 x 2 ซม. พัดซ้าย/พัดขวา (Fan) ขนาด 60.5 x 65.25 x 2 ซม. สี่เหลี่ยม (Geometry) ขนาด 40 x 100 x 2 ซม.

คอนกรีตปูพื้น  Carve

 

เฉดสี

 

ตกแต่งพื้นบริเวณบ้านให้สวยโดดเด่นกว่าการเทคอนกรีตทั่วไปด้วยลวดลายของหิน และมีผิวสัมผัสที่เสมือนหินธรรมชาติ

คอนกรีตปูพื้น  Padboke/

 

คอนกรีตปูพื้น  York/

 

คอนกรีตปูพื้น  Chessstone

ตกแต่งพื้นบริเวณบ้านให้สวยโดดเด่นกว่าการเทคอนกรีตทั่วไปด้วยลวดลายของหิน และมีผิวสัมผัสที่เสมือนหินธรรมชาติ ใช้ได้ทั้ง สำหรับการปูพื้นทางเดินทั่วไป และสำหรับการปูพื้นที่ต้องรับน้ำหนัก เช่น ที่จอดรถ , ทางรถวิ่งผ่าน (2884)