คอนกรีตบล็อก

ในอดีต ถูกจัดไว้เป็นเพียงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเพิ่มความเข็งแรงทนทานให้สิ่งก่อสร้าง ไม่ได้มีความหมายในด้สนการตกแต่งใดๆ แต่ปัจจุบัน เมื่อยุคสมัยกาลเวลา และเทคโนโยลีที่มนุษย์ได้สั่งสมมา ทำให้ คอนกรีตบล็อก ได้รับการพัฒนาเพื่อต่อยอดวัตถุประสงค์การใช้งานให้เพิ่มมากขึ้น  ทั้งคอนกรีตสำหรับปูพื้นที่มีการพัฒนาประโยชน์การใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดีไซน์ที่สวยงาม ซึ่งไม่เน้นเพียงจุดประสงค์การใช้งานเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงความสวยงามและดีไซน์ที่กลมกลืนเข้ากันได้กับสภาพแวดล้อมเป็นอย่างดี (27)